Informasjonsplikt overfor våre kunder

Digisure AS, org nr. 920 553 435, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo, er godkjent forsikringsagent og er underlagt Lov om Forsikringsformidling med tilhørende forskrift.

Virksomheten er under kontroll av Finanstilsynet og er registrert i Finanstilsynets register over godkjente forsikringsagentforetak. Digisure AS inngår kun samarbeid med solide og høyt rangerte forsikringsgivere med anerkjente og veletablerte reassurandører bak seg. Da forsikringsgiver ikke er norsk kan selskapet ikke være medlem av den norske Garantiordningen.

Forsikringsgiver er tilknyttet TFF, Finansklagenemda og FOSS i likhet med norske forsikringsselskaper. Digisure er forsikringsagent for Eir Försäkring AB (Org. 559166-0617), som er forsikringsgiver, og utsteder derfor forsikringene i kraft av fullmakt fra Eir Försäkring AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige. Eir Försäkring AB har konsesjon fra den svenske Finansinspektionen til å bedrive forsikringsformidling i henhold til Försäkringsrörelselagen (2010:2043) og er godkjent av Finansinspektionen samt Finanstilsynet i Norge til å drive grensekryssende virksomhet til Norge,ID: FT00115507. Digisure AS har ingen eierinteresser i Eir Försäkring AB. Eir Försäkring AB kan kontaktes via adressen over, samt via info@eirforsakring.se. Mer informasjon finnes også på eirforsakring.se Kontaktinformasjon til Finanstilsynet: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Se også finanstilsynet.no

Digisure As har sin ansvarsforsikring hos W.R. Berkley Insurance Nordic NUF. Kontakt: Akersgata 35-39, 0158 Oslo, Norge, telefon +4723272400, epost ekolberg@wrberkley.com

Digisure administrerer forsikringsavtalen på vegne av Eir Försäkring AB og eventuelle spørsmål knyttet til forsikringsavtalen, dens vilkår og betingelser, samt skadebehandling skal rettes til Digisure AS.

Rådgivning

Digisure AS tilbyr digitalt kjøp av forsikring. I den digitale plattformen velger du som kunde selv ønsket dekning, uten at selskapet rådgir med bakgrunn i ditt behov. Dersom du som kunde ønsker nærmere informasjon og rådgivning rundt forsikringsproduktene, kan du kontakte oss på contact@digisure.no

Lønnsytelser

Digisure AS er forsikringsagent for ulike norske og utenlandske forsikringsselskaper. Digisure AS mottar 20 % provisjon på nysalg og ved fornyelse. I tillegg til å dekke kostnader ved salg og kundehåndtering skal dette også dekke Digisure AS kostnader ved drift av salgssenter og utvikling av forsikringssystem og forsikringsprodukter, skadebehandling og andre administrative kostnader knyttet til forsikringsvirksomhet.

Klagemuligheter

Digisure AS er forsikringsagent for ulike norske og utenlandske forsikringsselskaper. Digisure AS mottar 20 % provisjon på nysalg og ved fornyelse. I tillegg til å dekke kostnader ved salg og kundehåndtering skal dette også dekke Digisure AS kostnader ved drift av salgssenter og utvikling av forsikringssystem og forsikringsprodukter, skadebehandling og andre administrative kostnader knyttet til forsikringsvirksomhet.Skulle det være noe du ikke er helt fornøyd med, kan du kontakte oss på klage@digisure.no eller Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Angrerett

Skulle det være noe du ikke er helt fornøyd med, kan det være greit å følge denne oppskriften:

Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning direkte. Kanskje det hele skyldes en misforståelse, kanskje har vi sviktet litt på informasjon, eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Da vil vi gjerne ordne opp.

Blir dere ikke enige, kan du kontakte vårt interne klageorgan. Her får du en ny start og ny saksbehandler behandler din klage fra ditt ståsted.Behandlingstiden er fra to til fire uker, og behandlingen er kostnadsfri.

Er du ikke fornøyd etter at klageorganet har behandlet klagen din, kan du klage til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.Send klage til Finansklagenemnda Post: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Hvordan angre? Ta kontakt med oss på contact@digisure.noAngreretten er ubetinget, det vil si at du ikke trenger oppgi noen grunn til hvorfor du ønsker å angre. Når vi har mottatt beskjed om bruk av angrerett, avslutter vi forsikringene med virkning fra den dagen du ga oss beskjed. Husk at du må betale for de dagene forsikringen har vært i kraft.

Contact

Get in touch

Org nr
920 553 435
Thank you
Your submission has been received!
Oops!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Get started?

Get in touch